English
قوانین استرداد

نرخ جریمه کنسلی پروازهای داخلی به شرح زیر می باشد :

 :: از زمان رزرو تا دو روز مانده به پرواز : 30%

 :: از دو روز مانده به پرواز تا یک روز مانده به پرواز : 40% 

:: از یک روز مانده به پرواز تا 12 ساعت مانده به پرواز : 50%

:: از 12 ساعت مانده به پرواز به بعد : 75% 

با توجه به اینکه کلیه فرآیند صدور و استرداد بلیط بصورت الکترونیکی و آنلاین می باشد تنها مرجع محاسبه  درصد جریمه زمان ثبت درخواست کنسلی توسط کاربر در سیستم می باشد.