English
قوانین استرداد

قوانین استرداد به شرح زیر می باشد.

 :: تا ساعت 12 ظهر سه روز قبل از پرواز 40 درصد جریمه

 :: از ساعت 12 ظهر سه روز قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز 50 درصد جریمه

:: از 30 دقیقه قبل از پرواز 60 درصد جریمه

 

با توجه به اینکه کلیه فرآیند صدور و استرداد بلیط بصورت الکترونیکی و آنلاین می باشد تنها مرجع محاسبه  درصد جریمه زمان ثبت درخواست کنسلی توسط کاربر در سیستم می باشد.